Støttekriterier


TILDELING AV MIDLER FRA TUF KRITERIER 

For at medlemslagene skal kunne få midler fra TUF, må følgende være oppfylt:

 1. Ha registrert minst 5 medlemmer(HyperSys)
 2. Ha betalt kontingenten til TUF (via NU)
 3. Ha levert årsmelding til TUF og NU (HyperSys) innen fristen

 

Ramme for støtten er;

 

 1. Tildeling av gaver til lagene når de fyller runde år (uten søknad):
 2. Kr 5 000 ved 25, 50, 75 osv. år,
  1. og noe ekstra ved 100 år,
  2. Kr 2 000 ved andre runde år, hvis invitert.
 3. Støtte til arrangør av aktiviteter som kurs, samlinger og liknende:
  1. Arrangementet skal offentliggjøres gjennom TUF i god tid før arrangementet og skal være åpent for alle
  2. Søknad med budsjett sendes inn
  3. Støtte kan gis som maks sum, dekke deler eller alt av underskudd samt et vederlag for innsatsen.
 4. Kurs- og reisestøtte til fellesarrangement som kurs og samlinger:
  1. En støtte i % av kostnader til reise og kursavgift kan gis
  2. Rimeligste reisemåte skal ligge til grunn
 5. Støtte til andre arrangementer:
  1. Hvis det skal gis støtte til andre reiser, må alle medlemmer i laget gis mulighet til å delta
 6. Støtte til ungdomshus / lagsbruk:
  1. Det kan gis støtte til nybygg, renovering, oppgradering og nødvendig ombygging pga lover og forskrifter
  2. Det kan også gis støtte til andre investeringer i laget

 

 1. Maksimal støtte, jf pkt 4,5 og 6, er 50% av budsjett, og kan ikke utgjøre mer enn kr 50000 iløpet av en femårsperiode.  Nye lag opparbeider støtte med inntil 10 000 kr pr år, og har rett til maksimal støtte etter 5 år.
 2. Ekstern støtte avgjøres for den enkelte søknad.
 3. Utbetaling skjer etter gjennomført prosjekt med levering av regnskap.

 

 

      Søknadsfrist for støtte er 01.02. og 15.09 hvert år.

 

 

       Søknad sendes post@tuf.no