Støttekriterier


TILDELING AV MIDLER FRA TUF KRITERIERFor at medlemslagene skal kunne få midler fra TUF, må følgende være oppfylt:

 1. Ha registrert MINST 5 medlemmer de siste årene (HyperSys)
 2. Ha betalt kontingenten til TUF (via NU)
 3. Ha levert årsmelding til TUF og NU (HyperSys) innen fristen


 1. Tildeling av gaver til lagene når de fyller runde år (uten søknad): a. Kr 5 000 ved 25, 50, 75 osv. år,

  1. og noe ekstra ved 100 år,

  2. Kr 2 000 ved andre runde år, hvis invitert.

 2. Støtte til arrangør av aktiviteter som kurs, samlinger og liknende:

  1. Arrangementet skal offentliggjøres gjennom TUF i god tid før arrangementet og skal være åpent for alle

  2. Søknad med budsjett sendes inn

  3. Støtte kan gis som maks sum, dekkedeler eller alt av underskudd samt et vederlag for innsatsen.

  4. Utbetaling først når tilfredsstillende rapport og regnskap er innsendt.

 3. Kurs- og reisestøtte til fellesarrangement som kurs og samlinger:

  1. En støtte i % av kostnader til reise kan gis

  2. Rimeligste reisemåte skal ligge til grunn

 4. Støtte til andre arrangementer:

  1. Hvis det skal gis støtte til andre reiser, må alle medlemmer i TUF få invitasjon til å delta på lik linje med arrangerende lag.

 5. Støtte til ungdomshus / lagsbruk:

  1. Huset må være innrapportert til NU gjennom HyperSys.

  2. Det gis IKKE støtte til nybygg.

  3. Det kan gis støtte til renovering, oppgradering og nødvendig ombygging pga lover og forskrifter

  4. Maksimumstøtte for et prosjekt er for tiden kr 10 000.

  5. Støtten vil bli vurdert i forhold til hvor mye hvert enkelt lag har mottatt i støtte tidligere.

 6. Støtte til eksterne tiltak vurderes fra sak til sak.      Søknadsfrist for støtte er 01.02. og 15.09 hvert år.       Søknad sendes post@tuf.no