Heim

Velkommen til

Troms Ungdomsfylking

sine heimesider.

 

Troms Ungdomsfylking

(TUF - org. nr.: 993 218 901)

er et fylkeslag i Noregs Ungdomslag (NU),

og ble stiftet i 1905.

Organisasjonen har som hovedmål å fremme kulturtradisjoner i sang, folkemusikk, folkedans,

teater og bunad.

    Ny tilskuddsordning for å stimulere til aktivitet i lokallagene


Styret i TUF vedtok på siste styremøte følgende ordning;


Om lokallag arrangerer ungdomslagstiltak åpen for alle lag i TUF gir fylkeslaget

tilskudd med kr 200 pr deltker.  Har laget husleie kommer det i tillegg.

Maksimalt årlig tilskudd er kr 50 000 til det enkelte lag. 


Til alle lagene i TUF


Gisund Leikarring inviterer dere til

Finnsnes 15. – 16. april 2023

   

Irish set dance – «Kven veit» – Sosial lørdagskveld med dans

 

                              - alt på Frivilligsentralen, Sjøgata 1

 

Lørdag:

Kl. 10.00 - 12.00: Kurs i irsk dans - instruktør Oddvar Eriksen

Kl. 12.00 – 13.00: Lunsj-buffet

  1. 13.00 – 15.00: Kurs i irsk dans

 

Kl. 17.30: Kaker og kaffe

Kl. 18.00: «Kven veit»

                 med deltakere fra BUL Harstad og Gisund Leikarring                  

Kl. 20.00 – 23.00: Sosial kveld med dans

Salg av pizza og forfriskninger

 

Søndag:

Kl. 11.00 – 15.00: Kurs i irsk dans m/ lunsj-pause

                                             

Velkommen!

 

Påmelding seinest 30.mars til sigridae@hotmail.com

 

(Deltakere uten medlemskap i TUF: 250 kr)

                   

Hilsen Gisund Leikarring

 

 

Hurtigbåt/Finnsnes:

Lørdag fra Harstad kl. 9.45 og 16.45, fra Tromsø kl. 9.20

Søndag til Harstad kl.17.05, til Tromsø kl. 18.15

 

                                                 
           

      

 

                                            

                                               

   

Styret for 2022-2023 består av:


Leder                      Oddvar V. Eriksen

Nestleder:              Gunhild Slettvold

Styremedlem:       Gry Bergh

                                Kurt Klausen

                                Øyvind Sørensen

                               

Varamedlem:        Sidsel Lilleng

                                Bjørn-Tore Øvergård

                                Aksel Alseth


Salgsansvarlig for bunadsmerker:

                               Sigfrid Westerås

           

Kontakt:


Troms Ungdomsfylking

c/o Oddvar V. Eriksen

Forraveien 10,

9303 SILSAND


Mail: 

post@tuf.no

eller:

oddvarve@hotmail.com

Medlemslag:


BUL Harstad, 9407 Harstad


BUL Tromsø, 9251 Tromsø


Gisund Leikarring, 9303 Silsand


Havørn Ungdoms- og Idrettslag, 9386 Senjahopen


Tromsdalen Ungdomslag, 9027 Tromsø


Tårstad Leikarring, 8533 Bogen i Ofoten


UL Fram, 9476 Borkenes


UL Fram, Soløy, 9357 Tennevoll


UL Rett Leid, 9357 Tennevoll


UL Samhold, 8490 Gullesfjord


UL Skogsfjordvatn Grendelag, 9130 Hansnes


UL Solhov, 9420 Lundenes


UL Trollvasstind, 9068 Svendsby


UL Ulabrand, 9130 Hansnes


Ungdomslaget Fremad, 9040 Nordkjosbotn