Heim

Velkommen til

Troms Ungdomsfylking

sine heimesider.

 

Troms Ungdomsfylking

(TUF - org. nr.: 993 218 901)

er et fylkeslag i Noregs Ungdomslag (NU),

og ble stiftet i 1905.

Organisasjonen har som hovedmål å fremme kulturtradisjoner i sang, folkemusikk, folkedans,

teater og bunad.

 


Hva skjer:

 2020


                                               Februar - april               "Kven veit" 2020

                                               Mars                               Årsmøte i TUF

                                               17. - 19. april                 Familiestemne i Harstad

                                               24. - 26. April                Landsmøte i NU, Oslo

                                               30. juni - 5. juli              Sommarleir på Skogn (NU)


                               2021


                                              juli                                  NORDLEK i  Finland (Tampere / Tammerfors) 

Styret for 2019-2020 består av:


Leder                      Oddvar V. Eriksen

Nestleder:              Kurt Klausen

Styremedlem:       Knut Hertzberg

                                Gunhild Slettvold

                                Ole Anton Teigen

                               

Varamedlem:        Jorunn Villseth, skrivar

                                Bjørnulf Ragnarsøn

                                Angela Westphal


Salgsansvarlig for bunadsmerker:

                               Kari Stangnes

           

Kontakt:


Troms Ungdomsfylking

c/o Oddvar V. Eriksen

Forraveien 10,

9303 SILSAND


Mail: 

post@tuf.no

eller:

oddvarve@hotmail.com

Medlemslag:


BUL Harstad, 9407 Harstad


BUL Tromsø, 9251 Tromsø


Gisund Leikarring, 9303 Silsand


Havørn Ungdoms- og Idrettslag, 9386 Senjahopen


Mandalen Ungdoms- og Idrettslag, 9144 Samuelsberg


Tromsdalen Ungdomslag, 9027 Tromsø


Tårstad Leikarring, 8533 Bogen i Ofoten


UL Fram, 9476 Borkenes


UL Fram, Soløy, 9357 Tennevoll


UL Rett Leid, 9357 Tennevoll


UL Samhold, 8490 Gullesfjord


UL Skogsfjordvatn Grendelag, 9130 Hansnes


UL Solhov, 9420 Lundenes


UL Trollvasstind, 9068 Svendsby


UL Ulabrand, 9130 Hansnes


Ungdomslaget Fremad, 9040 Nordkjosbotn